× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ PLAST-MED

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego - Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zakres świadczonych usług:

  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Rehabilitacja medyczna


Adres

32-7815333
3-go/ Maja 11
40-096 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1